Yürütme Kurulu

Başkan

Berrin BAŞOL

Asil

Ali KORKMAZ

Ayşegül Filiz ADALI

Cemal POLAT

Çiğdem KARAUZ

Emre MERCAN

Filiz DİKDÖNEK

Gamze VAROL

Kazım ÖZGÜR

Mehmet Akif IŞIN

Muzaffer DOĞAN

Recep Nahit ÇELEBİ

Server FİTİL

Suhan GÜNAY

Umut YÜNCÜLER

Yedek

Barış BAHÇİVANLAR

Cansın ROKOTEV

Fikret İŞÇE

Hasan ERGE

Hüseyin GÜNEŞ

Kamile GÜLGEZEN

Meziyet EROL

Nazlı ÖZDEN

Süheyla KURNAZ

Raşit ÖZTÜRK

Sacit ERTAŞ

Sezai KURT

Ümit DİNÇER

Ümit SATILMIŞ