Tekirdağ Kent Konseyi

Proje-Etüd ve Teknik Uygulama Çalışma Grubu

(TKK-PETU)

Katılım Çağrısı

 

Değerli Vatandaşlarımızın Dikkatine,


Tekirdağ ve tüm ilçelerini kapsayacak şekilde, kentin ihtiyaçlarını uygulanabilir hale getirmek üzere; Tekirdağ Kent Konseyi dahilinde ve oluşum ilkelerine bağlı olarak “Proje – Etüd ve Teknik Uygulama Grubu” kurulmuştur.
Grubun kuruluş amacı; 
Kent Konseyinin oluşumundaki ilkeler ile uyumlu projeler üretmek, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kuruluşları ile Teknik Koordinasyon kurmak, projeler için ulusal ve uluslararası dış kaynak yaratmak, projelerin uygulanmasını sağlamak ve sonuç raporlarını kayıt almaktır.
Grubun hedefi;
Öncelikli olarak Tekirdağ ve ilçelerinde Ekonomi, İstihdam, Tarım, Eğitim, Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi, Akıllı Kent, Kırsal Yaşam ve Kültürün Geliştirilmesi ile Toplumda Birlikte Yaşama ilkeleri ve benzeri konular ile ilgili projeleri ele almaktır. Sivil Toplumun Gücünü kullanarak ve Toplumsal projeler vasıtası ile Vatandaşlarımıza mümkün olan yaşanabilir en güzel şehir ortamını temin etmektir.
Çalışma grubumuzda gönüllü çalışma prensipleri ile katılım göstermek isteyen, sorumluluk sahibi ve aşağıda belirtilen iletişim yolları ile bizlerle irtibata geçmelerini rica ederiz.
KENT KONSEYLERİ YEREL YÖNETİMLERİN SİVİL ORTAĞIDIR.
SİYASET ÜZERİ DEMOKRATİK BİR ORTAMDA VATANDAŞ OLARAK YERİNİZİ ALIN

Proje – Etüd ve Teknik Uygulama Grubu adına
Giray Özer
Proje-Etüd ve Teknik Uygulama Çalışma Grubu (TKK-PETU) Temsilcisi
Tekirdağ Kent Konseyi Yürütme Kurulu (Yedek) Üyesi

Whatsapp : +90 553 465 40 90
petu@tekirdagkentkonseyi.com