TEKİRDAĞ İL PANDEMİ KURULU KARARLARI

20.04.2020

İl Pandemi Kurulu, Koronavirüs salgınını ile mücadele edilerek yayılma hızının azaltılması amacıyla 20.04.2020 günü saat: 14.00’da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Bu kapsamda;

İlimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulması,

Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları,

Vatandaşlarımızın havaların ısınmasıyla birlikte sağlıklarını riske atmamaları ve evlerinde kalmaları bu süreçte daha büyük önem arz ettiğinden Bakanlığımızca metne dönüştürülen aşağıdaki anons metninin kolluk araçları, camiler, belediye merkezi yayın sistemi ve araçları aracılığıyla 5 defadan az olmayacak şekilde yapılması,

‘’Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın! Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim.’’

İkinci faz sosyal yardımların zamanında ve eksiksiz şekilde hak sahiplerine teslimi için gerekli olan planlama, uygulama ve koordinasyonun kaymakamlarımız tarafından kolluk birimleri, PTT müdürlükleri, SYDV’ler başta olmak üzere ilgili tüm birimler arasında işbirliği ile yerine getirilmesi, uygulamanın hassasiyetle takip edilmesi herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinin İlimizde bulunan esnaf kesimini bütünüyle temsil etmesi, esnafların pandemiyle mücadelede önemli rol ve fonksiyon üstlenmesi nedeniyle pandemi kuruluna alınması,

Sağlık Bakanlığınca üretilen; yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı veren, bulunduğu bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu gösteren programın cep telefonlarına indirilmesi kurum, kuruluşlara ve halka bildirilmesi,

Çiftçilerimizin mevsim itibariyle ekim, dikim sırasında günlü ve zorunlu ihtiyacı olan gübre ve mazot gibi girdileri, Tarım Kredi Kooperatifinin çiftçi üyelerine, mahallelerde sabah 09.00 akşam 17.00 saatleri arasında dağıtım yapabilmeleri, İlimiz sınırları içerisinde bulunan park, mesire alanı, parking, doğal tabiat parkları gibi konaklama yerlerinde pandemi süresince geçici ve kalıcı konaklamanın durdurulması,